Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om kadmium samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: utfärdad den 22 mars 1989
kortform av titel Kadmium
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1989:3
utgivningsår 1989
länk
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket