Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om hissar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: utfärdad den 22 mars 1989
kortform av titel Hissar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1989:5
utgivningsår 1989
länk
ställe Bilaga A termer och definitioner, s. 51-57
antal termposter 71
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket