Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Textilteknisk ordlista : preliminär
kortform av titel Textilteknisk ordlista
utgivningsår 1957
länk
sekretariatskommentar Denna ordlista grundar sig på ett mångårigt arbete i en nomenklaturkommitté tillsatt av Textilrådet. Kontakt togs redan vid arbetets igångsättning med TNC.
antal termposter 2617
 
utgivare
organisation Textilrådet