Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om transport av helt kött med kommentarer: utfärdad den 19 augusti 1980
kortform av titel Transport av helt kött
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1980:8
utgivningsår 1980
länk
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket