Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om elektrisk utrustning till kranar och andra lyftinrättningar med kommentarer: utfärdad den 13 november 1980
kortform av titel Elutrustning till kranar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1980:18
utgivningsår 1980
länk
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket