Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om tryckkärl m.m. med kommentarer: utfärdad den 3 juni 1982
kortform av titel Tryckkärl
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1982:11
utgivningsår 1982
länk
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket