Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om maskiner och annan utrustning för grafiskt arbete med kommentarer: utfärdad den 25 augusti 1983
kortform av titel Maskiner för grafiskt arbete
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1983:9
utgivningsår 1983
länk
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket