Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Allmänna maskinanvisningar: anvisningar om allmänna skyddsåtgärder vid maskiner, redskap och maskinverktyg: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i maj 1978
kortform av titel Allmänna maskinanvisningar
överordnad titel Excerpter ur Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 29
utgivningsår 1978
länk
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket