Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ursprungsmärkning av el i de nordiska länderna Förstudie med fokus på kundperspektiv
dokumentnummer 07:10
utgivningsår
länk http://www.elforsk.se/rapporter/ShowReport.aspx?DocId=557&Index=D%3A%5CINETPUB%5Celforsk4kr9h8d%5CRapporter%5Cpdf%5Cindex
ställe Ordlista och definitioner, s. 32–33
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Elforsk
utgivare
organisation
författare Jenny Gode, Ulrik Axelsson