Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Sprutbetonghandboken. Reparation
dokumentnummer 09:74
utgivningsår
länk http://www.elforsk.se/rapporter/ShowReport.aspx?DocId=801&Index=D:\INETPUB\elforsk4kr9h8d\Rapporter\pdf\index&HitCount=6&hits=5+6+11+12+4113+4114+
ställe Begreppsförklaringar, s. 42–43
antal termposter 34
 
utgivare
organisation Elforsk
utgivare
organisation
författare Erik Nordström, Jonas Holmgren