Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Miljömässiga kundaspekter kring ursprungsmärkning av el
dokumentnummer 09:42
utgivningsår 2009
länk http://www.elforsk.se/rapporter/ShowReport.aspx?DocId=832&Index=D%3a%5cINETPUB%5celforsk4kr9h8d%5cRapporter%5cpdf%5cindex&HitCount=6&hits=1+2+11+12+5436+5437+
ställe Ordlista och definitioner, s.
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Elforsk
författare Jenny Gode, Ulrik Axelsson