Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel EMF-forskning 1993–2003
dokumentnummer 05:10
utgivningsår
länk http://www.elforsk.se/rapporter/ShowReport.aspx?DocId=557&Index=D%3A%5CINETPUB%5Celforsk4kr9h8d%5CRapporter%5Cpdf%5Cindex
ställe Ordlista, s. 25–26
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Elforsk
utgivare
organisation
författare Petra Lundberg och Rolf Lindgren, SwedPower