Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel EMC, elkvalitet och elmiljö. Guide för elanvändare och allmänt sakkunniga inom elområdet
kortform av titel EMC, elkvalitet och elmiljö
dokumentnummer 07:40
utgivningsår 2007
länk http://www.elforsk.se/distribut/elkvaldok/nummer%208/bilaga_%205b.pdf
ställe Ordlista, s. 28–30
antal termposter 35
 
utgivare
organisation Elforsk
utgivare
organisation
författare Sven-Erik Berglund, SEB-Elkonsult och John Åkerlund, Avbrottsfria Kraftnät UPN AB