Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Nyckeltal om elanvändning och elanvändare. Underlag för ELAN Etapp III
kortform av titel EMC, elkvalitet och elmiljö
dokumentnummer 06:54
utgivningsår 2007
länk http://www.elforsk.se/rapporter/ShowReport.aspx?DocId=541&Index=D:/INETPUB/elforsk4kr9h8d/Rapporter/pdf/index
ställe Definitioner, s. 19-21
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Elforsk
utgivare
organisation
författare Anders Göransson, Profu