Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Elkvalitet i svensk sjukvård
dokumentnummer 97:17
utgivningsår
länk http://www.elforsk.se/rapporter/ShowReport.aspx?DocId=289&Index=D%3a%5cINETPUB%5celforsk4kr9h8d%5cRapporter%5cpdf%5cindex
ställe Bilaga Begreppsförklaringar och förkortningar, s. 41
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Elforsk
utgivare
organisation
författare Mats Höjeberg