Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordbok i statistik
utgivningsår 2000
utgåvenr webbversion
länk http://home.swipnet.se/ollevejde/statistikord/#R
sekretariatskommentar I många fall finns mer information (exempel, formler, tabeller etc.) i den tryckta boken som inte återges här.
antal termposter 219
 
utgivare
organisation
författare Olle Vejde