Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rymdordlista
dokumentnummer TNC 53
utgivningsår 1973
utgåvenr 1
länk
sekretariatskommentar UDK 629.7
antal termposter 532
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC