Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9: Energihushållning
dokumentnummer BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:20
utgivningsår 2009
länk http://www.boverket.se/upload/publicerat/bifogade%20filer/2009/bbr_16/bbr_2008_suppl_avsnitt_%209_energihushallning.pdf
ställe Definitioner, s. 18–21
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Boverket