Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Regelsamling för byggande, BBR 2008
dokumentnummer Dnr: 1120-3668/2005
utgivningsår 2008
utgåvenr 1
länk http://www.boverket.se/upload/publicerat/bifogade%20filer/2008/BBR%2015/BBR_15_hela.pdf
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Boverket