Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Målningsteknisk ordlista
dokumentnummer TNC 42
utgivningsår 1969
länk
bakgrund Arbetet med ordlistan har utförts av Sveriges Arkitekters Riksförbund, Kungl. Byggnadsstyrelsen, Målaremästarnas Riksförening, AB Svensk Byggtjänst och TNC. Stockholms Stads Yrkesskolor, Svenska Tapetfabrikanternas förening och Stockholms ram- och förgylleriidkareförening har bidragit med facksynpunkter och sakkunskap.
antal termposter 661
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC