Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Turismens begreppsnyckel
kortform av titel
utgivningsår 1995
länk http://www.google.se/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpublikationer.tillvaxtverket.se%2FDownload.aspx%3FID%3D1006&rct=j&q=turismens+begreppsnyckel&ei=eOO-S7OFBMKaONCx8JYE&usg=AFQjCNESlfic8h4bZUGyhW1OGni6uEmHYw&sig2=4b7VasQpkQSPie12eWh-Cg
antal termposter 28
 
utgivare
organisation Turistdelegationen
utgivare
organisation Tillväxtverket