Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
överordnad titel Innehållstjänster i fasta och mobila nät – en överblick av förutsättningarna för marknadens fortsatta framväxt
dokumentnummer PTS-ER-2006:29
utgivningsår 2006
länk http://www.pts.se/upload/Documents/SE/Innehallstjanster_i_fasta_och_mobila_nat_2006-06-28.pdf
ställe Bilaga 1, s. 34–35
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen, PTS
författare Pamela Davidsson