Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning och betalning av kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar
kortform av titel
dokumentnummer BOLFS 2007:1
utgivningsår 2007
länk http://www.bolagsverket.se/dokument/pdf/forfattningssamling/bolfs_2007_1.pdf
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Bolagsverket