Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handbok Företagsinteckning
utgivningsår 2016
utgåvenr 2.0
länk http://www.bolagsverket.se/foretagsinteckningar/dokument/handbok.doc
ställe s. 48–52
antal termposter 41
 
utgivare
organisation Bolagsverket
författare Conny Berglund