Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut
dokumentnummer BFNAR 2006:1
utgivningsår 2006
länk http://www.bfn.se/redovisning/RAD/bfnar06-1-grund.pdf
ställe Definitioner, s. 2
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Bokföringsnämnden