Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bokföringsnämndens vägledning: Materiella anläggningstillgångar
kortform av titel Materiella anläggningstillgångar
utgivningsår
länk http://www.bfn.se/redovisning/VAG/VL01-3-materiellaAT.pdf
ställe Definitioner, s. 2–3
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Bokföringsnämnden