Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bokföringsnämndens allmänna råd om definitioner och begrepp
dokumentnummer BFNAR 2007:4
utgivningsår 2007
länk http://www.bfn.se/redovisning/RAD/bfnar07-4-grund.pdf
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Bokföringsnämnden