Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Myndigheternas föreskrifter, Handbok i författningsskrivning
kortform av titel Handbok i författningsskrivning
dokumentnummer Ds 1998:43
utgivningsår 1998
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/29/87/d22e2d1e.pdf
antal termposter 32
 
utgivare
organisation Regeringskansliet
utgivare
organisation Regeringskansliet