Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kulturmiljövårdens bebyggelseregister. Inventeringshandbok
utgivningsår 1998
länk http://www.raa.se/publicerat/9172091290.pdf
ställe s.79–82
antal termposter 76
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet
författare Jonna Stewenius (redaktör)