Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista med kulturhistoriska begreppsdefinitioner till miljöer av riksintresse för kulturmiljövården. Arbetsversion 1998-08-19
kortform av titel Ordlista med kulturhistoriska begreppsdefinitioner till miljöer av riksintresse för kulturmiljövården
utgivningsår 1998
länk http://www.raa.se/cms/showdocument/documents/extern_webbplats/1996/augusti/landskaps_och_miljotyper.pdf#search='ordlista'
antal termposter 136
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet