Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lämningstypslista
överordnad titel Informationssystemet för fornminnen – lista med lämningstyper och antikvarisk praxis
utgivningsår 2007
utgåvenr Version 3.4
länk http://www.raa.se/cms/showdocument/documents/extern_webbplats/2007/augusti/varia2007_7.pdf
antal termposter 160
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen