Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Emaljteknisk ordlista
dokumentnummer TNC 27
utgivningsår 1957
utgåvenr 1
länk
sekretariatskommentar UDK: 413.164:666.29
antal termposter 752
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC