Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Skrivregler för svenska och engelska från TNC
dokumentnummer TNC 100
utgivningsår 2001
utgåvenr 5
länk
bakgrund Skrivregler för svenska och engelska från TNC (TNC 100) är den femte omarbetade och utökade utgåvan av skrivreglerna. Den första kom ut 1943 och var den andra publikationen någonsin i TNCs serie: TNC 2. TNC 100 ersätter TNCs Skrivregler (TNC 83) från 1986.
ställe s. 190–198
antal termposter 92
 
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC