Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Termförklaringar
överordnad titel Språkriktighetsboken
utgivningsår 2005
länk
ställe s. 384–404
antal termposter 224
 
utgivare
organisation Svenska språknämnden
utgivare
organisation Språkrådet
utgivare
organisation Norstedts Akademiska Förlag