Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Buzzword Buster
utgivningsår 2009
länk http://www.canon.se/buzzwordbuster/
bakgrund Buzzword Buster är en ordlista med tryckbeteckningar som förklarar de ”mystiska” orden. Vi hoppas att det är en användbar bok inte bara för trycksaksköpare, utan också för nyanställda inom tryckindustrin som behöver en snabb uppdatering av språket i tryckvärlden.
antal termposter 152
 
utgivare
organisation Canon Svenska AB