Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Definitioner och förkortningar
överordnad titel Regelverk för emittenter och emissionsinstitut
utgivningsår 2009
länk http://www.ncsd.eu/files/Euroclear_Sweden_Regelverk_2009_1.pdf
bakgrund Termer som används i detta regelverk har den betydelse som anges nedan, såvida annat inte särskilt anges.
ställe A. Allmänna regler, s. 6–8
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Euroclear Sweden AB/VPC