Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Definitioner av begrepp
överordnad titel Energisystemets sårbarhet inför effekterna av ett förändrat klimat. Delrapportering av regeringsuppdrag
dokumentnummer ER2008:20
utgivningsår 2008
länk http://www.swedishenergyagency.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ER2008_20W.pdf/$FILE/ER2008_20W.pdf?OpenElement
ställe s. 15–16
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Energimyndigheten