Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Viktiga begrepp
överordnad titel Utvärdering av marknadsmodeller på den svenska naturgasmarknaden
dokumentnummer EMIR2006:04
utgivningsår 2006
länk http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Rapporter&id=8ce1fc226f954d5abb1a678854459593
ställe Bilaga 1, s. 35–36
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Energimyndigheten