Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
utgivningsår
länk http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____3578.aspx
sekretariatskommentar ”Du” är ändrat till ”man” genom hela listan liksom din till sin o.s.v. i samråd med Ylva Boström, Rättshjälpsmyndigheten.
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Rättshjälpsmyndigheten