Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Definitioner och förklaringar
överordnad titel Energianvändningen inom fiskerisektorn år 2005
dokumentnummer ER2006:35
utgivningsår 2006
länk http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Rapporter&id=da263877b5c6402886df9eba7350543d
ställe s. 18–20
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Energimyndigheten