Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Akronymer och begrepp m.m.
överordnad titel Oljans ändlighet – Ett rörligt mål!
dokumentnummer ER2006:21
utgivningsår 2006
länk http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Rapporter&id=f7b2ffaf08d0458384a973d73f0884b9
ställe s. 97–99
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Energimyndigheten