Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Språkvårdsbegrepp
utgivningsår
länk http://www.svenskaspråket.se/hoger/sprakvardsbegrepp.htm
bakgrund Språkvårdsgruppen, ett samarbetsorgan för organisationer med språkvårdande uppgifter, ger bland annat rekommendationer om svenska ord och termer. I Språkvårdsgruppen ingår Mediespråksgruppen, Samspråk, SIS (Swedish Standards Institute), Svenska Akademien, Svenska Språkbyrån i Finland, Språkrådet, Sveriges Radio och Terminologicentrum TNC.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Språkvårdsgruppen