Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
utgivningsår 2009
länk http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=6&module_instance=10
bakgrund I den här ordlistan finns samlat några av de ord som ofta förekommer i rapporter och andra texter från Brottsförebyggande rådet, Brå.
antal termposter 39
 
utgivare
organisation Brottsförebyggande rådet, Brå