Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
överordnad titel Automatiska brandlarm. Hur bör räddningstjänsten agera?
dokumentnummer P21-476/07
utgivningsår 2007
länk http://www.srv.se/Shopping/pdf/23066.pdf
ställe s. 26
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Räddningsverket
författare Elin Kågebro
utgivare
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap