Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Plastteknisk ordbok
utgivningsår 2007
länk
antal termposter 297
 
utgivare
organisation SPIF, Svensk Plastindustriförening
författare Olof Krugloff