Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Några grundläggande definitioner på amatörradioområdet.
kortform av titel Definitioner
utgivningsår 2009
länk http://www.pts.se/sv/Radio/Amatorradio/Definitioner/
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen, PTS