Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Geoteknisk ordlista
dokumentnummer TNC 59
utgivningsår 1975
utgåvenr 1
länk
bakgrund Arbetet med ordlistan har utförts av Svenska Geotekniska föreningen och TNC.
antal termposter 458
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC