Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Musiketnologiska termer och begrepp
utgivningsår
länk http://www.visarkiv.se/ordlista/
antal termposter 161
 
utgivare
organisation Svenskt visarkiv, SVA