Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Terminologi för e-legitimationer
utgivningsår 2008
länk
bakgrund Denna ordlista har utarbetats av Terminologicentrum TNC och ett antal viktiga aktörer på området (Bolagsverket, Carelink, Försäkringskassan, Skatteverket, Steria, Svenska Bankföreningen och Telia Sonera). Den har även varit på remiss hos ett 100-tal andra organisationer i branschen. I ordlistan ges kommentarer om begreppen och om språkbruket, dvs. vilka termer som är lämpliga att använda och vilka man bör undvika.
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC