Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Korrosionsordlista
dokumentnummer TNC 67
utgivningsår 1977
utgåvenr 2
länk
bakgrund Ordlistan är baserad på två tidigare Korrosionsordlistor utgivna av TNC. Som underlag till ordlistan har även bl.a. följande ordlistor i nationella och internationella standarder använts: ISO 2079, ISO 2080, DIN 50 900, GOST 5272-68, SMS 2967 och TGL 18 700. Bidrag till arbetets saklighet och korrekthet har lämnats av Korrosionsinstitutet, SMS TK 112, Korrosionscentralen i Köpenhamn, Statens tekniska forskningscentral i Esbo samt Rådet för teknisk terminologi i Oslo.
antal termposter 470
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC